VŠZDRAV ZZK Zdravotnické záchranářství
Název anglicky: Paramedic rescue
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: VŠZDRAV ZZ Zdravotnické záchranářství

Povinné předměty

1.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZANA2112Anatomie V. Janíkzk 0/0/0 18k+37s.4 1-
VŠZDRAV:ZZBIF2111Biofyzika S. Jexováz 0/0/0 7k+15s.1 1-
VŠZDRAV:ZZFYZ2112Fyziologie V. Janíkzk 0/0/0 11k+22s.2 1-
VŠZDRAV:ZZKOM21111Komunikace a krizová komunikace 1 J. Pekaraz 0/0/0 4k+8s.1 1P
VŠZDRAV:ZZLAT2111Odborná latinská terminologie B. Neškudlaz 0/0/0 7k+15s.1 1-
VŠZDRAV:ZZOPP21111Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 1 E. Markováz 0/0/0 9k+18s.2 1-
VŠZDRAV:ZZOPR21111Odborná praxe 1 V. Kupkováz 0/0/0 200c za semestr.6 1-
VŠZDRAV:ZZOSP21111Ošetřovatelské postupy 1 -z 0/0/0 12k+24s.3 1Z
VŠZDRAV:ZZOVP2112Obecná a vývojová psychologie -zk 0/0/0 11k+22s.2 1Z
VŠZDRAV:ZZSEB21111Sebeobrana a sebeochrana 1 J. Pekaraz 0/0/0 3k+6s.1 1-
VŠZDRAV:ZZTEO21111Teorie ošetřovatelství 1 J. Němcováz 0/0/0 3k+7s.1 1-
VŠZDRAV:ZZVEZ21111Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 1 L. Hamplováz 0/0/0 3k+7s.1 1-
25 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZBIC2121Biochemie B. Staňkováz 0/0/0 7k+13s.1 2-
VŠZDRAV:ZZIZS2122Integrovaný záchranný systém J. Knorzk 0/0/0 10k+20s.2 2Z
VŠZDRAV:ZZKLP2122Klinická propedeutika -zk 0/0/0 10k+20s.2 2P
VŠZDRAV:ZZKOM21212Komunikace a krizová komunikace 2 J. Pekaraz 0/0/0 3k+6s.1 2P
VŠZDRAV:ZZMIK2121Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena L. Hamplováz 0/0/0 7k+13s.1 2-
VŠZDRAV:ZZOPP21212Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 2 E. Markováz 0/0/0 8k+17s.2 2-
VŠZDRAV:ZZOPR21212Odborná praxe 2 V. Kupkováz 0/0/0 240c za semestr.7 2-
VŠZDRAV:ZZOSP21222Ošetřovatelské postupy 2 J. Pekarazk 0/0/0 13k+25s.2 2Z
VŠZDRAV:ZZPAT2122Patologie a patologická fyziologie J. Duškovázk 0/0/0 10k+20s.3 2-
VŠZDRAV:ZZPP2121První pomoc J. Pekaraz 0/0/0 7k+13s.1 2-
VŠZDRAV:ZZSEB21212Sebeobrana a sebeochrana 2 J. Pekaraz 0/0/0 3k+6s.1 2-
VŠZDRAV:ZZTECH2121Zdravotnická technika J. Pekaraz 0/0/0 3k+7s.1 2-
VŠZDRAV:ZZTEO21212Teorie ošetřovatelství 2 J. Němcováz 0/0/0 4k+7s.1 2-
25 kreditů

2.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZFAT2231Farmakologie a toxikologie J. Málekz 0/0/0 7k+13s.1 3-
VŠZDRAV:ZZKOM22313Komunikace a krizová komunikace 3 J. Pekaraz 0/0/0 3k+6s.1 3P
VŠZDRAV:ZZKOPE2231Komunitní péče E. Markováz 0/0/0 5k+10s.1 3-
VŠZDRAV:ZZOPG2232Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví A. Měchurovázk 0/0/0 10k+20s.2 3-
VŠZDRAV:ZZOPR22313Odborná praxe 3 V. Kupkováz 0/0/0 200c za semestr.6 3-
VŠZDRAV:ZZORP2232Operační řízení přednemocniční neodkladné péče J. Knorzk 0/0/0 13k+27s.3 3Z
VŠZDRAV:ZZPED2231Základy pedagogiky a edukace J. Hlinovskáz 0/0/0 8k+17s.1 3-
VŠZDRAV:ZZPVO22311Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 1 A. Mazalánováz 0/0/0 5k+10s.1 3-
VŠZDRAV:ZZRES22311Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní péči 1 J. Málekz 0/0/0 5k+10s.1 3P
VŠZDRAV:ZZSEB22313Sebeobrana a sebeochrana 3 J. Pekaraz 0/0/0 3k+6s.1 3-
VŠZDRAV:ZZTRO2231Transkulturní ošetřovatelství A. Mazalánováz 0/0/0 7k+13s.1 3-
VŠZDRAV:ZZURG22311Urgentní medicína 1 J. Šeblováz 0/0/0 8k+26s.2 3P
VŠZDRAV:ZZVNL2232Ošetřovatelská péče v oborech vnitřního lékařství R. Sýkorazk 0/0/0 17k+33s.4 3Z
VŠZDRAV:ZZZPSY2231Zdravotnická psychologie E. Kočovskáz 0/0/0 10k+20s.2 3Z
27 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZINF22411Informatika ve zdravotnictví 1 O. Měchuraz 0/0/0 2k+5s.1 4-
VŠZDRAV:ZZKOM22414Komunikace a krizová komunikace 4 J. Pekaraz 0/0/0 6k+6s.1 4P
VŠZDRAV:ZZOPED2242Ošetřovatelská péče v pediatrii -zk 0/0/0 18k+36s.4 4P
VŠZDRAV:ZZOPG2242Ošetřovatelská péče v geriatrii I. Jahodovázk 0/0/0 10k+20s.2 4-
VŠZDRAV:ZZOPCH2242Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech a traumatologii J. Šeblovázk 0/0/0 18k+36s.4 4Z
VŠZDRAV:ZZOPR22414Odborná praxe 4 R. Procházkováz 0/0/0 400c za semestr.12 4-
VŠZDRAV:ZZSBP22411Seminář k bakalářské práci 1 J. Němcováz 0/0/0 2k+4s.1 4-
VŠZDRAV:ZZSEB22414Sebeobrana a sebeochrana 4 J. Pekaraz 0/0/0 8k+6s.1 4-
VŠZDRAV:ZZURG22422Urgentní medicína 2 J. Šeblovázk 0/0/0 10k+26s.2 4P
VŠZDRAV:ZZVYZ2242Základy výzkumu J. Němcovázk 0/0/0 6k+12s.1 4-
29 kreditů

3.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZETI2352Etika ve zdravotnictví J. Němcovázk 0/0/0 3k+7s.1 5Z
VŠZDRAV:ZZHEMT2351Hematologie a transfúzní lékařství J. Haberz 0/0/0 5k+10s.1 5-
VŠZDRAV:ZZINF23512Informatika ve zdravotnictví 2 O. Měchuraz 0/0/0 3k+6s.1 5-
VŠZDRAV:ZZKOM23525Komunikace a krizová komunikace 5 J. Pekarazk 0/0/0 5k+6s.1 5P
VŠZDRAV:ZZMED23511Medicína katastrof 1 J. Knorz 0/0/0 5k+10s.1 5P
VŠZDRAV:ZZOPNE2352Ošetřovatelská péče v neurologii -zk 0/0/0 8k+17s.2 5-
VŠZDRAV:ZZOPR23515Odborná praxe 5 V. Kupkováz 0/0/0 400c za semestr.12 5-
VŠZDRAV:ZZPAL2351Paliativní péče E. Markováz 0/0/0 6k+6s.1 5P
VŠZDRAV:ZZPVO23512Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 2 A. Mazalánováz 0/0/0 10k+20s.2 5-
VŠZDRAV:ZZRAO2351Základy radiologie a radiační ochrana -z 0/0/0 5k+10s.1 5-
VŠZDRAV:ZZRES23512Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní péči 2 J. Málekz 0/0/0 10k+20s.2 5P
VŠZDRAV:ZZSBP23512Seminář k bakalářské práci 2 J. Němcováz 0/0/0 2k+4s.1 5-
VŠZDRAV:ZZSEB23515Sebeobrana a sebeochrana 5 J. Pekaraz 0/0/0 6k+6s.1 5-
VŠZDRAV:ZZURG23513Urgentní medicína 3 J. Šeblováz 0/0/0 9k+17s.2 5P
VŠZDRAV:ZZVEZ23512Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 2 L. Hamplováz 0/0/0 4k+7s.1 5-
30 kreditů
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZMAN2361Základy zdravotnického managementu D. Syselz 9/19/02 6-
VŠZDRAV:ZZMED23622Medicína katastrof 2 J. Knorzk 0/0/0 5k+11s.1 6P
VŠZDRAV:ZZOPPS2361Ošetřovatelská péče v psychiatrii E. Markováz 0/0/0 12k+23s.2 6P
VŠZDRAV:ZZOPR23626Odborná praxe 6 V. Kupkovázk 0/0/0 360c za semestr.11 6-
VŠZDRAV:ZZPVO23613Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 3 A. Mazalánováz 0/0/0 10k+20s.2 6-
VŠZDRAV:ZZREH2361Léčebně rehabilitační péče I. Jahodováz 0/0/0 7k+14s.1 6-
VŠZDRAV:ZZRES23623Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní péči 3 J. Málekzk 0/0/0 10k+20s.3 6P
VŠZDRAV:ZZSBP23613Seminář k bakalářské práci 3 J. Němcováz 0/0/0 2k+4s.1 6-
VŠZDRAV:ZZURG23624Urgentní medicína 4 J. Šeblovázk 0/0/0 20k+26s.3 6P
VŠZDRAV:ZZZPR2361Základy zdravotnického práva -z 0/0/0 7k+14s.1 6-
27 kreditů

Povinně volitelné předměty kategorie B

1.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZANJ21111Cizí jazyk - Anglický jazyk 1 E. Jansaz 0/0/0 8k+14s.1 1-
VŠZDRAV:ZZNEJ21111Cizí jazyk - Německý jazyk 1 E. Jansaz 0/0/0 8k+14s.1 1-
2 kredity
letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZANJ21212Cizí jazyk - Anglický jazyk 2 E. Jansaz 0/0/0 7k+14s.1 2-
VŠZDRAV:ZZNEJ21212Cizí jazyk - Německý jazyk 2 E. Jansaz 0/0/0 7k+14s.1 2-
2 kredity

2.ročník

zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZANJ22313Cizí jazyk - Anglický jazyk 3 E. Jansaz 0/0/0 6k+13s.1 3-
VŠZDRAV:ZZNEJ22313Cizí jazyk - Německý jazyk 3 E. Jansaz 0/0/0 6k+13s.1 3-
2 kredity

Volitelné předměty kategorie C

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VŠZDRAV:ZZOS5200Odborné soustředění I J. Pekaraz 0/0/0 40c za semestr.2 --
VŠZDRAV:ZZOS5300Odborné soustředění II J. Pekaraz 0/0/0 40c za semestr.2 --
VŠZDRAV:ZZOS5400Odborné soustředění III J. Pekaraz 0/0/0 40c za semestr.2 --
6 kreditů